Az egyesület 2009. október 26-án alakult, a környezet védelme mellett elkötelezett magánszemélyek alapították. Az Egyesületet 3 tagú Elnökség vezeti: Kálmánné Kovács Henrietta elnök, Nagy László alelnök, Földesi Krisztina titkár.

A Virágzó Vidékért Egyesület tevékenységi köre kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, az egészségmegőrzésre a természetes életmód és az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos információk terjesztésére. A korábban – e témában – megvalósított projektjei pedig egyértelműen hiteles szereplővé avatták a szervezetet ezen ügy további képviseletére. Az eddigi eredmény és a tervezett projektekben vállalt szerepvállalás további távlatokat nyit a Rábaköz élelmiszertermelésének menedzselésében.      

Az Egyesület céljai: 

 • a környezetvédelmi programok tervezése, szervezése, működtetése,
 • az egészséges életmód propagálása, az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos tevékenységek végzése,
 • a székhely környéki térség felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettségi szinthez, a vidéki foglalkoztatás és mezőgazdasági termelés segítése, fejlesztése,
 • a vidéki emberek, mezőgazdasági termelők oktatásnak, képzésének, átképzésének elősegítése, szervezése,
 • tudományos- és kutatómunka végzése, szakemberképzés,
 • Európai Uniós pályázati lehetőségek széleskörű megismertetése, a pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása, hatékonyságának fokozása, pályázatokon való részvétel támogatása,
 • a régió lakói életminőségének javítása, ehhez szükséges források feltárása és kihasználása,
 • az Egyesület tagjainak érdekképviselete, szervezett, szakszerű védelme,
 • kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel,
 • az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, akár gazdasági tevékenység végzésével is,
 • nemzetközi kapcsolatok építése a környezetvédelem, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén,
 • környezeti terhelést csökkentő, a vidéki területeket vonzóbbá tevő beruházások elősegítése, végrehajtása, működtetése,
 • szaktanácsadási tevékenység végzése, az Egyesület céljai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

Az Egyesület feladatai:

 • az Egyesület, céljai megvalósítása érdekében különböző projekteket hoz létre,
 • fórum biztosítása a régió fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek,
 • a térség nemzetközi kulturális, tudományos rendezvényeinek, fesztiváljainak szervezése, támogatása,
 • nyilvánosság biztosítása a régió fejlesztési programjait megvitató fórumok részére,
 • időszaki és egyéb kiadványok az alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításának elősegítése (helyi rádió és TV műsorok készítése illetve készíttetése),
 • kulturális tevékenységet végez, előadásokat, képzéseket, tanfolyamokat szervez, kiadványok megjelentetésével, előadások szervezésével az európai integráció elősegítése,
 • a régió területére vonatkozó tanulmányok készítése, köz- és magánszférabeli partnerség kialakításában közreműködés,
 • a régióbeli emberi erőforrások foglalkoztatásának elősegítése,
 • részvétel belföldi és külföldi tanácskozásokon, konferenciákon,
 • az Egyesület tevékenységének népszerűsítése, működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok és tevékenységek elvégzése,
 • állásfoglalás helyi és országos jelentőségű az Egyesület céljait és feladatait érintő kérdésekben.

Az Egyesület céljának és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik olyan Magyarországon és külföldön működő állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését, céljainak megvalósítását.