A növényvédelmi előrejelző rendszer bővítése 2015 folyamán

Az Egyesület 2013. november 25-én nyújtott be támogatási kérelmet „Csökkenő környezetterhelés, bővülő együttműködés a Rábaközben” címmel az EMVA LEADER térségek közötti együttműködés program keretében a rendszer bővítésére. A kérelmet 2014. szeptember 1-jén kelt támogatási határozatban hagyták jóvá

A benyújtott támogatási kérelem a meteorológiai állomások teljes tájegységnyi kiterjesztésére irányul.

Az Egyesület által telepített 10 új mérőállomás helyszíne:

 • Bezi
 • Árpás
 • Barbacs
 • Győrsövényház
 • Tárnokréti
 • Mihályi
 • Beled
 • Rábacsécsény
 • Kóny
 • Rábapatona

Az állomásokat egy központi mérésadatgyűjtő számítógép és GPRS hálózat foglalja egységes rendszerbe. A mérőállomások és a központi számítógép GSM adapterrel vannak felszerelve. Az áramellátást napelem és háttér akkumulátor biztosítja. A mérőállomás a beállított időpontokban elküldi a számítógépnek a mért adatokat, illetve az állomás állapotára vonatkozó információt. A számítógép ezeket az adatokat gyűjti, tárolja, figyeli az állomások rendelkezésre állását, grafikonokat, táblázatokat készít megadott szempontok szerint, bizonyos beállított érték alapján riaszt és sok egyéb funkciót is ellát.

A meteorológiai rendszer kiépítése egy a környezetorientációt előtérbe helyező, de a költséghatékony működéshez is mérhetően hozzájáruló megoldást tesz lehetővé a növénytermesztésben érintettek számára. A projekt a Rábaköz környezetterhelésének csökkentését helyezi a középpontba azzal, hogy a meteorológiai állomásokat az egész tájegységre kiterjesztette.

Csökkenő környezetterhelés, bővülő együttműködés a Rábaközben  

A Virágzó Vidékért Egyesület 2013-ban benyújtott támogatási kérelme a meteorológiai állomások teljes tájegységi kiterjesztésére irányul, melynek során összesen 10 db, közcélú állomás telepítését tervezi, amely állomásokat egy központi mérésadatgyűjtő számítógép és GPRS hálózat foglalja a már működő, egységes rendszerbe. A tervezett együttműködési projekt a Rábaköz egészét helyezi a fókuszba. A tervezett projekt közvetett kedvezményezettje összességében a Rábaköz agrártársadalma. A tájegység agrárorientációját az ezen ágazatban foglalkoztatottak – országos átlagot jelentősen meghaladó – részaránya hitelesen adja vissza. A projekt tevékenységei a rábaközi gazdálkodók, őstermelők, vállalkozók, vállalkozások, szövetkezetek számára egyaránt kínálnak megoldásokat. A meteorológiai rendszer kiépítése egy a környezetorientációt előtérbe helyező, de a költséghatékony működéshez is mérhetően hozzájáruló megoldást tesz lehetővé a növénytermesztésben érintettek számára. A projekt a Rábaköz környezetterhelésének csökkentését helyezi a középpontba azzal, hogy a meteorológiai állomásokat az egész tájegységre kiterjeszti. A mérőállomások által biztosított információ teszi lehetővé a megfelelően időzített, optimális mennyiségű és jellegű védekezést. A növényvédelem hatékonysága ugrásszerűen megnő a térségben, hiszen a gazdák előre tudnak felkészülni. Másrészt a vegyszerek optimális mennyiségben kerülnek ki a földekre, hiszen a mérőállomás által biztosított információ alapján a gazdák megelőző jelleggel permeteznek. Ennek köszönhetően nem terhelik feleslegesen a környezetet, minden permetszerből csak a szükséges mennyiséget és fajtát alkalmazzák. Az állomások működtetése napenergiával biztosítható. A Virágzó Vidékért Egyesület eddigi rálátása teszi lehetővé, hogy a korábban megkezdett tevékenység az egész Rábaköz térségére kiterjesztésre kerüljön, a jelenlegi adatok alapján az alábbi településekre: Tárnokréti, Bezi, Győrsövényház, Barbacs, Rábapatona, Kóny, Mihályi, Beled, Árpás, Rábacsécsény. A meteorológiai állomások tájegységi kiterjesztése a növénytermesztő gazdákat segíti.

Virágzó Vidékért Egyesület foglalkoztatásának erősítése

A Virágzó Vidékért Egyesület TÁMOP projekt keretében támogatást nyert az egyesület foglalkoztatásának erősítésére. A projektben azok a fiatal munkanélküliek vehettek részt, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami, vagy Európai Uniós forrásból képzési támogatásban nem részesültek, munkaerőpiaci programban nem vettek részt. Számos jelentkezői közül 2 fő került alkalmazásra, akik megfeleltek a fenti követelményeknek. A projekt 2014. április 1-jével indulhatott el, kategóriáján belül elsőként országos szinten. (Az alkalmazás időtartama 12+3 hónap.) A fiatal pályakezdők alkalmazásával az egyesület egyik fő célkitűzése valósul meg, a vidéki foglalkoztatás elősegítése, támogatása.

Hanság Zöldség Napja megrendezése

A Hanság Zöldség Napja 2012. augusztus 11-én 10. alkalommal került megrendezésre Bősárkányban, a Virágzó Vidékért Egyesület szervezésében és a Bősárkányi Önkormányzat valamint a Hanság-Fertőmenti Szövetkezet közreműködésében.  A Kisalföld és a régió jelentős termelőinek részvételével zajlott, amely a bemutatókon és szakmai programokon túl, a szélesebb közönség számára is kellemes szórakozási és művelődési lehetőséget nyújtott.

A 2011-es Hanság Zöldség Napja projekt weboldala a alábbi címen tekinthető meg:
hanságzoldsegnapja.hu

A rendezvény képei:

 

Újra itt a nyár rendezvény szervezése

A rendezvény 2012. június 23-án került megszervezésre a Csornai Sportegyesület megbízásából.

Növényvédelmi előrejelző rendszer létesítése a Rábaközben

A növényvédelmi előrejelző rendszer 2011. április 26-tól üzemel. A projekt során a csornai, valamint a kapuvári kistérségek területén, mindösszesen 7 helyszínen:

 • Bősárkány, 
 • Kapuvár, 
 • Csorna, 
 • Földsziget, 
 • Szany, 
 • Szil, 
 • Bogyoszló 

területén kerültek telepítésre növényvédelmi mérőállomások. A mérőállomások által gyűjtött adatok elemzése útján a mezőgazdasági termelést veszélyeztető környezeti hatások, kórokozók megjelenése előre jelezhetővé, kiszámíthatóvá válnak. 

Növényvédelmi előrejelzéshez a következő paraméterek ismerete adhat segítséget: hőmérséklet, páratartalom, csapadék mennyiség, levélborítottság, napfénytartam és teljesítmény, talajnedvesség és talajhőmérséklet, szélsebesség. A telepítésre került mérőállomások mindezen adatokat mérik, továbbítják a központi szerverre, ahol azokból elkészülnek az előrejelzések, melyeket a regisztrált felhasználók az interneten keresztül elérhetnek a met.boreas.hu/virvide honlapon.

A meteorológiai állomásokat egy központi mérésadatgyűjtő számítógép és GPRS hálózat foglalja rendszerbe. A mérőállomások és a központi számítógép GSM adapterrel vannak felszerelve. Az áramellátást napelem és háttér-akkumulátor biztosítja. A mérőállomás a beállított időpontokban elküldi a számítógépnek a mért adatokat, illetve az állomás állapotára vonatkozó információt. A számítógép ezeket az adatokat gyűjti, tárolja, figyeli az állomások rendelkezésre állását, grafikonokat, táblázatokat készít megadott szempontok szerint, bizonyos beállított értékek alapján riaszt és sok egyéb funkciót is ellát. Az adatokat képes szövegesen tárolni, pl. Excel táblázatban való további feldolgozásra, de adatbázis-formátumban is el tudja azokat menteni.

A telepítésre került rendszer használatával lehetőség nyílik a mezőgazdasági tevékenységgel együtt járó környezetterhelés csökkentésére, minimalizálására, ezáltal a térségben előállított élelmiszerek bizonyíthatóan egészségesebbek, kevesebb vegyi anyagot tartalmaznak, mint a növényvédelmi előrejelző rendszer alkalmazása nélküli mezőgazdasági termelésből származó versenytársaik, így versenyképesebb termékként kerülnek ki a piacra, potenciálisan nagyobb haszonnal kecsegtet árusításuk versenytársaiknál. 

A rendszer jelenleg 20 különböző zöldség, gyümölcs és gabonaféle esetében ad növényvédelmi előrejelzést. Előnye, hogy a gazdálkodó a növényvédelmet már akkor megkezdheti, amikor szabad szemmel még nem láthatók a kártevők, illetve a fertőzések tünetei.

Csatlakozás a növényvédelmi előrejelző rendszerhez

Adó 1%

Adója 1%-ával kérjük támogassa Egyesületünket!

Kattintson ide a bővebb információkért!

Partnereink

Hanság-Fertőmenti Tész

Támogató

VCA-KP-1-2021/2-es pályázatunknak köszönhetően sikerült megvalósítani elsődleges célunkat, hogy a Városi Civil Alap támogatás segítségével egy teljesen elektromos gépjárművet vásároljunk, mely a napi munkavégzésben nagy segítséget jelent. Így egyesületünk is még jobban hozzá tud járulni a környezetvédelemhez, hiszen gépjármű használatunkkor, káros anyag kibocsájtás nélkül tudjuk elintézni mobilitást igénylő napi teendőinket. Egyesületünk a Rábaközben 17 darab növényvédelmi mérőállomást üzemeltet. Gépjármű beszerzésére irányuló pályázatunk tárgyával (gépjármű) mind a 17 növényvédelmi mérőállomás karbantartása és ellenőrzése megoldott, valamint az egyesület további tevékenységeiben is nagy segítséget jelent.
Támogatásunk: 3.000.000-Ft
Támogatás tárgya: DACIA SPRING elektromos gépjármű beszerzése

irányító szerv

Felülre